Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu

Chủ tịch HĐT Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch hội đồng trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm