Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Khối trưởng K12
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh