Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn Trường
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục,Trường Đại học Giáo dục
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Giáo dục
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Đạt giải nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Giấy khen Hiệu trưởng đạt thành tích xuất sắc năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
  • Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội "Cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Thủ đô" năm học 2016-2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
  • Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội "Cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, 2019 - 2022"
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Công nghệ và Vật lý tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thị Linh

Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ