Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn Trường
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục,Trường Đại học Giáo dục
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Giáo dục
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Đạt giải nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Giấy khen Hiệu trưởng đạt thành tích xuất sắc năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
  • Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội "Cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Thủ đô" năm học 2016-2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
  • Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội "Cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, 2019 - 2022"
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Công nghệ và Vật lý tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn