Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học tại Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh