Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm