Tuyển sinh

06 Tháng 5 2021
Link đăng kí học bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức trực tuyến: https://bom.to/hZr0FIxy ...
Xem thêm
06 Tháng 5 2021
Quyết định Ban hành chế độ tuyển thẳng, ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2021 – 2022 ...
Xem thêm
04 Tháng 3 2021
Link đăng kí học bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức trực tuyến: https://bom.to/hZr0FIxy ...
Xem thêm
13 Tháng 5 2021
Nhà trường gửi tới Quý phụ huynh và học sinh những thông tin Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 ...
Xem thêm