Ban giám hiệu

PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Ban giám hiệu

TS. Hoàng Thu Hà

Phó Hiệu trưởng
Ban giám hiệu

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Ban giám hiệu

ThS. Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

HES duy trì và phát triển các phong trào, giúp học viên tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động đoàn thể

cuộc sống học đường

HES mang sứ mệnh trở thành nơi đào tạo tinh hoa và ươm tạo các tài năng trẻ dựa trên việc thụ hưởng các công nghệ giáo dục tiên tiến

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Lữu giữ kỉ niệm tuyệt vời nhất của HES