Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Tổ trưởng tổ Toán - Khối trưởng khối 10
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng