Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí, Khoa Sư phạm, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2008 – nay: Giảng dạy Vật lý và cố vấn giáo dục Trường THPT Hồ Tùng Mậu.
  • 2013 – nay: Giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn Đo lường đánh giá, Trường ĐHGD.
  • 2004 – 2010: Giảng viên Trường ĐHGD.
  • Các bài báo khoa học: 36 công trình, 24 bài báo tạp chí trong nước và quốc tế, 12 báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
  • Thành viên Hội vật lý lý thuyết và Hội Tâm lý Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Vật lí.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ