Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Giải tích 1
  • Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hỗ trợ học tập cho sinh viên nhiệm kì 2021-2022
  • Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Giáo dục.
  • Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn giai đoạn 2019-2022
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Khối trưởng khối 10