Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Ban giám hiệu

PHT Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Vật Lí

TS. Lê Thái Hưng

Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD