Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Quỳnh Phương

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Thể dục

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh