Trình độ học vấn:
 • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Văn tại Trường THPT Vân Cốc, Hà Nội.
  Đội ngũ giáo viên
  Bộ môn Địa Lý

  Thầy Lê Mai Tuấn Ly

  Bộ môn Địa Lý

  Cô Nguyễn Thị Phượng

  Bộ môn Địa Lý

  Cô Bùi Thị Thu Hoa

  Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

  GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

  Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
  Bộ môn Vật Lí

  Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

  Bộ môn Vật Lí

  Thầy Vũ Thế Anh

  Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục