Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Sinh Học

Cô Trần Thị Minh Thuận

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo