Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa phân tích, Trường ĐHSPHN.
  • Cử nhân sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiềunăm kinh nghiệm giảng daỵ Hóa tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên

Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng
Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Thể dục

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư