Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa phân tích, Trường ĐHSPHN.
  • Cử nhân sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiềunăm kinh nghiệm giảng daỵ Hóa tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng