Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
  • Giáo viên dạy giỏi năm học 2022 - 2023
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa học Giáo dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Bích Ngọc

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên