Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Thể dục

Thầy Bùi Nhật Thành

Tổ phó tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh