Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa học Giáo dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ

Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm