Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Trịnh Thị Quyên