Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân chuyên ngành Toán tin ứng dụng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 12 năm nghiên cứu và giảng dạy tại trường ĐH Công nghệ, ĐH Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Vũ Thị Thu

Giáo viên thỉnh giảng
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân