Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán giải tích, Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ