Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, chuyên nghành Toán ứng dụng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng