Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Toán học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THCS Phú Lương.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh