Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy bộ môn Vật lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Khối trưởng K10
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh