Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy bộ môn Vật lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh