Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Vật lí tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Giáo viên tham gia hỗ trợ học sinh đạt thành tích xuất sắc "Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018".
  • Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm Giỏi năm học 2019 - 2020.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Sinh Học

Cô Trần Thị Minh Thuận

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ phó tổ Ngoại ngữ