Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí loại Xuất sắc, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
  • Thạc sĩ chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lí, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Nhất NCKH sinh viên cấp trường và giải Ba NCKH sinh viên cấp Đại học Quốc gia năm 2017.
  • Giải Ba NCKH sinh viên cấp trường năm 2017.
  • Giải Ba nghiên cứu Khoa học sinh viên cấp trường năm 2017 – 2018
  • Giải Nhì NCKH cấp trường năm 2020.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân