Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm Vật lí - chất lượng cao, Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải nhì hội nghị nghiên cứu khoa học khoa vật lí năm 2022
  • Giải nhất hội nghị sinh viên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường 2023
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Bộ môn Thể dục

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo