Trình độ học vấn:
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân