Trình độ học vấn:
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh

Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Thể dục

Thầy Bùi Nhật Thành

Tổ phó tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm