Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Tổ trưởng tổ Toán
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ