Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích