Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng
Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường