Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lý

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Vật Lý

TS. Lê Thái Hưng

Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo