Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Giải tích 1
  • Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hỗ trợ học tập cho sinh viên nhiệm kì 2021-2022
  • Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Giáo dục.
  • Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn giai đoạn 2019-2022
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm