Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Giải tích 1
  • Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hỗ trợ học tập cho sinh viên nhiệm kì 2021-2022
  • Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Giáo dục.
  • Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn giai đoạn 2019-2022
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Đỗ Thị Như Yến

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Thể dục

Thầy Bùi Nhật Thành

Tổ phó tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục