Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn