Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Mai

Khối trưởng K12
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội