Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu