Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Ngô Bá Khoa

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa học Giáo dục

GS.TS Lê Anh Vinh

Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng