Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu

PHT Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục