Chức vụ: Tổ phó tổ KHXH
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Cử nhân chuyên ngành Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 16 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Lịch sử tại Trường THPT Chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng
  • Có kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển HSG.
  • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng cho giáo viên có thành tích xuất sắc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia năm 2011, 2014, 2016, 2017.
  • Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng cho Giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia năm 2011, 2014.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Quỳnh Phương

Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục