Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Ngữ văn, Kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố Hà Nội (2012 - 2013)
  • Giải Nhất " Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II (2017 - 2018)
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Mai

Khối trưởng K10