Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Ngữ văn, Kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố Hà Nội (2012 - 2013)
  • Giải Nhất " Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II (2017 - 2018)
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu