Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Vật lí Chất rắn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm

Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến