Chức vụ: Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân