Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại giỏi khoa Sư phạm Tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh