Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.
  • Cử nhân chuyên ngành Toán - Tin Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nghiên cứu sinh ngành Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.
  • Cử nhân chuyên ngành Toán - Tin Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán - Tin học tại nước ngoài bằng tiếng Bồ Đào Nha.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bậc THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Trần Thị Dung

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang