Trình độ học vấn:
 • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
 • Thạc sĩ Ngôn ngữ học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Văn tại Trường THPT Vân Cốc, Hà Nội.
  Đội ngũ giáo viên
  Bộ môn Toán Tin

  Cô Lê Thị Bích Xuyên

  Bộ môn Địa Lý

  Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Chủ tịch Công Đoàn
  Bộ môn Tiếng Anh

  Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh

  Bộ môn Toán Tin

  Cô Đỗ Thị Hải Yến

  Bộ môn Giáo dục Công dân

  Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh