Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiệm giảng dạy môn Hóa học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Trung Thành

Tổ phó tổ văn phòng
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ