Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiệm giảng dạy môn Hóa học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Văn

Cô Trần Thị Dung

Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Vật Lí

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm