Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiệm giảng dạy môn Hóa học
Đội ngũ giáo viên