Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Vi sinh vật học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Cử nhân Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giáo viên dạy Giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017, 2019 – 2020, 2022 – 2023
  • Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023
  • Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi Học sinh Giỏi, luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Phạm Thị Thuý Nga

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Bích Ngọc