Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại giỏi Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái nguyên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường THPT.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh