Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Lí luận phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Anh, Học Viện Ngoại giao
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Hơn 03 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Ban giám hiệu

Chủ tịch HĐT Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch hội đồng trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh