Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ LL và PP giảng dạy bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020.
  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường THPT Khoa học Giáo dục giai đoạn 2016-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền trong Nhà trường năm học 2020-2021.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Trung Thành

Tổ phó tổ văn phòng
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công