Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ LL và PP giảng dạy bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường THPT Khoa học Giáo dục giai đoạn 2016-2019.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Vật Lý

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Vật Lý

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục