Chức vụ: Khối trưởng K11
Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Văn học Việt Nam - Trường ĐH Thái Nguyên
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Ngữ văn tại Trường THPT
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tiếp từ 2012 đến 2017
  • Có 05 sáng kiến kinh nghiệm được sở GDĐT Hưng Yên công nhận từ 2012 đến 2017.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2018 - 2019
Đội ngũ giáo viên