Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ LL và PP giảng dạy bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020.
  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường THPT Khoa học Giáo dục giai đoạn 2016-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền trong Nhà trường năm học 2020-2021.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Tổ phó tổ Ngoại ngữ Khối trưởng K11
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư