Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ LL và PP giảng dạy bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020.
  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2020-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường THPT Khoa học Giáo dục giai đoạn 2016-2021
  • Giáo viên có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền trong Nhà trường năm học 2020-2021.
Đội ngũ giáo viên