Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang