Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiệm giảng dạy môn Hóa học
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Sinh Học

Cô Trần Thị Minh Thuận

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh