Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa Lý, Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo