Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa Lý, Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân