Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Địa lí
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 8 năm dạy môn Địa lý ở trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Đội ngũ giáo viên