Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa Lý, Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Thể dục

Thầy Bùi Nhật Thành

Tổ phó tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng