Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa Lý, Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Lê Hoàng Dũng

Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân