Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm