Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm