Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân