Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Lê Hoàng Dũng

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm