Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Hóa

Thầy Trần Đình Thiết

Khối trưởng K11
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội